" " " "
top of page

Juridisch adviseur en advocaat voor vereffening-verdeling na echtscheiding

Een echtscheiding, meer dan emoties alleen

Besluiten u en uw partner om te scheiden, dan staat u voor een intense periode die veel van u beide vergt. Niet alleen op emotioneel vlak want er moet administratief, financieel en eveneens praktisch heel wat geregeld worden. Zo ook de verdeling van uw eigendom, met àlles wat daarbij hoort: woning, inboedel, waardepapieren zoals aandelen en effecten, vastgoed dat u misschien verhuurt, eventueel een bedrijf of handelszaak. Het is een complexe zaak om dit alles te verdelen. En daarbij kan u de hulp van een ervaren juridisch adviseur best gebruiken.

Erkend bemiddelaar in vereffening-verdeling

Naast een jarenlange ervaring in tal van domeinen m.b.t. het burgerlijk recht is advocaat Betty Buggenhoudt gespecialiseerd in vereffening-verdeling na echtscheiding. Als erkend bemiddelaar poogt zij eerst tot een minnelijke schikking tussen de betrokken partijen te komen. Zijn de standpunten niet verzoenbaar, kan de procedure via gerechtelijke weg voortgezet worden. Welk beloop de vereffening-verdeling ook kent, advocaat Betty Buggenhoudt gaat respectvol en professioneel met beide partijen om. Zij werkt zich in het dossier in om de belangen van haar cliënt(en) optimaal te behartigen en indien nodig voor de rechtbank te verdedigen.

Beschrijving van eigen en gemeenschappelijk vermogen

Voor een vlot verloop is het raadzaam om een echtscheidingsadvocaat te contacteren die onderlegd is in de ingewikkelde materie van vereffening en verdeling. Tijdens de echtscheidingsprocedure kunnen er zo van meet af aan duidelijke afspraken gemaakt worden in het licht van de daaropvolgende concrete verdeling van de eigendommen. Bij de procedure vereffening-verdeling wordt rekening gehouden met het huwelijks- of samenlevingscontract. Zowel het gemeenschappelijk als het eigen vermogen van elke partner wordt nauwkeurig beschreven. Alsook ieders inbreng tijdens het huwelijk of de samenleving, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis, de oprichting van een zaak e.a. Er wordt onderzocht of bepaalde transacties uit het gemeenschappelijk verleden moeten geregeld worden met een vergoeding van de ene aan de andere partij. Omgekeerd worden ook eventuele schulden in rekening gebracht.

Voor deze complexe en delicate kwesties kunt u een beroep doen op advocaat en erkend bemiddelaar Betty Buggenhoudt in Nazareth (bij Gent).

Zij ontvangt u graag op kantoor na telefonische afspraak op 09/222.80.12  of  09/245.13.10.

ADVOCATENKANTOOR BETTY BUGGENHOUDT

Advocaat vereffening verdeling en erfeniskwesties regio Gent, Deinze, Oudenaarde, Sint-Martens-Latem, De Pinte, Merelbeke, Kruisem, Gavere en omliggende.

bottom of page