" " " "
top of page

Beslag of dwangbevel door deurwaarder ?

Wij geven juridisch advies ivm deurwaarder, dwangbevel, betalingsbevel, beslag op goederen. Wanneer u geconfronteerd wordt met een deurwaarder ivm dwangbevel, betalingsbevel, beslag op goederen, betekening van een vonnis, etc. is het van groot belang snel te reageren. Immers, in de meeste gevallen loopt er een termijn die u ons nog toelaat verzet aan te tekenen en juridisch gepast te reageren om uw rechten te vrijwaren. Dit moet gebeuren via een advocaat die de juiste juridische actie kan ondernemen.

Bel 09/222.80.12 of  09/245.13.10 voor directe afspraak.

ADVOCATENKANTOOR BETTY BUGGENHOUDT

Advocaat voor dwangbevel of dagvaarding regio Gent

bottom of page