" " " "
top of page

De filosofie van Advocatenkantoor Betty Buggenhoudt & Partners (Erkend Bemiddelaar sedert oktober 2018)

  1. Een voorafgaande grondige juridisch onderbouwde studie van elk dossier, met aandacht voor de mogelijke juridische consequenties. 

  2. Grondig juridisch advies aangaande de mogelijkheden, slaagkansen en te volgen strategie, dit alles in overleg en samenspraak met de cliënt.  Advocaat Betty Buggenhoudt kan inmiddels bogen op 36 jaar beroepservaring in diverse gespecialiseerde juridische materies en heeft aldus een juridische expertise en onderhandelingsbekwaamheid opgebouwd die de slaagkansen in elk dossier gevoelig verhogen. Getuige hiervan de talrijke dossiers die naar tevredenheid van het cliënteel werden afgerond, en waarbij ook dikwijls een (soms langdurige) gerechtelijke procedure kon vermeden worden.

  3. Een wederzijds respectvolle open en vlotte communicatie met de cliënt waarbij alle te ondernemen stappen worden besproken in onderling overleg. De cliënt wordt in alle fases op de hoogte gehouden van het verloop van zijn/haar dossier via kopij van alle gevoerde briefwisseling

  4. Streven naar een minnelijke schikking indien mogelijk tenzij de cliënt dit anders ziet.  (Bemiddeling)

  5. Starten van gerechtelijke acties in overleg met cliënt indien minnelijke schikking onmogelijk blijkt of de standpunten van de partijen te veel uit elkaar liggen.

  6. Optimale bereikbaarheid: elke dag van 8.30 tot 20.30 u per telefoon, e-mail en fax, voor dringende zaken telefonisch vlot bereikbaar, ook in het weekend (via automatische telefonische doorschakeling)

Advocaat Betty Buggenhoudt is vooral actief in de regio rond Eke, Nazareth, Sint-Martens-Latem, De Pinte, Deinze, Waregem, Oudenaarde, enz.

Directe afspraak op tel: 09/222.80.12  of  09/245.13.10 

(36 jaar ervaring en tevens Erkend Bemiddelaar sedert 2018)

ADVOCATENKANTOOR BETTY BUGGENHOUDT & Partners

Advocatenkantoor Betty Buggenhoudt in Nazareth (Gent - Sint-Martens-Latem): echtscheidingen, vereffening-verdeling, erkend bemiddelaar

bottom of page