Bel voor directe afspraak09 222 80 12

De filosofie van Advocatenkantoor Buggenhoudt Betty & Partners

  1. Een voorafgaande grondige juridisch onderbouwde studie van elk dossier, met aandacht voor de mogelijke juridische consequenties.
  2. Grondig juridisch advies aangaande de mogelijkheden, slaagkansen en te volgen strategie, dit alles in overleg en samenspraak met de cliënt. Hierbij dient aangestipt dat Advocaat Betty Buggenhoudt inmiddels kan bogen op 28 jaar beroepservaring in diverse gespecialiseerde juridische materies en aldus een juridische expertise en onderhandelingsbekwaamheid heeft opgebouwd die de slaagkansen in elk dossier gevoelig verhogen. Getuige hiervan de talrijke dossiers die naar tevredenheid van het cliënteel werden afgerond, en waarbij dikwijls een gerechtelijke procedure kon worden vermeden.
  3. Een wederzijds respectvolle open en vlotte communicatie met de cliënt waarbij alle te ondernemen stappen worden besproken in onderling overleg. De cliënt wordt in alle fases op de hoogte gehouden van het verloop van zijn/haar dossier via kopij van alle gevoerde briefwisseling
  4. Streven naar een minnelijke schikking indien mogelijk tenzij de cliënt dit anders ziet.
  5. Starten van gerechtelijke acties in overleg met cliënt indien minnelijke schikking onmogelijk blijkt of de standpunten van partijen te veel uit elkaar liggen.
  6. Optimale bereikbaarheid: elke dag van 9.00 tot 20.30 u per telefoon, e-mail en fax, voor dringende zaken ook in het weekend (via GSM doorschakeling)

Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met advocatenkantoor Buggenhoudt in Gent (Nazareth).

ADVOCATENKANTOOR BETTY BUGGENHOUDT

Advocatenkantoor Betty Buggenhoudt is gelegen in Nazareth bij Gent (Oost-Vlaanderen)